Блогът на Гонзо

Управление на джаджите в няколко странични колони в WP

Написаното по-надолу може да се стори елементарно за всеки програмист, но тъй като не всички блогъри са такива, сметнах, че ще е полезно да споделя идеята, която ми хрумна.

И така, първо да добавим няколко колони, които да управляваме от менюто Джаджи, както е описано тук. Първо във файла functions.php за нашата тема трябва да има следния код:

if ( function_exists('register_sidebars') ) {
	 register_sidebars(N);
}

N е броя на колоните, в които ще слагате джаджи. След това клонирате файла sidebar.php, така че да има по един за всяка колона. Променете във всеки от файловете реда

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar() ) : else : ?>

на

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar(N) ) : else : ?>

N трябва да отговаря на номера на колоната, за която ще бъде съответния файл. Естествено променете HTML-а така, както искате да изглежда вашия блог – променете id атрибутите и класовете на съответните елементи и задайте как да изглеждат в CSS. Накрая в header.php трябва да извикате файловете за съответните колони:

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?>
<hr />
<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>
<hr />

Сега от страницата Джаджи можете да управлявате съдържанието на всяка една колона.

Дотук бяха тривиалните неща. Аз обаче исках моя блог да има две допълнителни колони, като в едната от тях да сложа последните публикации и коментари. На първата страница обаче се получаваше тафталогия, защото последните публикации ги имаше и в основната част и в първата колона. Тогава на първа страница бих могъл да сложа нещо друго, например избрани публикации, но как да стане това? В страницата Джаджи няма възможност за избор. Ами всъщност много просто, бих мокъл да създам още една колона, която да е само за първа страница. Повтарям стъпките от по-горе и в header.php променям кода така:

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?>
<hr />
<?php
if(is_home()){
	include (TEMPLATEPATH . '/sidebar3.php'); }
else{
	include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); }
?>
<hr />

Сега имам трета колона, която се показва на първата страница вместо втората, но какво сатава, ако искам на първа и на останалите страници да имам една и съща джаджа? На помощ има добавката JAW Duplicate Widgets. С нейна помощ могат да се създават копия на избрани от вас джаджи. Настройките на джаджите и копията са идентични и се управляват от оригиналната.

Сега вече страничните колони могат да се управляват изцяло от менюто Джаджи и с малко комбинативност нещата могат доста да се раздвижат.

Уточнение: Управлението на джаджите е част от Уърдпрес от версия 2.2 нагоре, за по-старите версии ще ви трябва Widgets Plugin.

Споделяне

Етикети: , ,

2 коментара по “Управление на джаджите в няколко странични колони в WP

  1. Да защитим Wordpress

    […] Милен Петрински – Гонзо който си изкарва си хляба със създаване на уеб сайтове … и пише за Управление на джаджите в няколко странични колони в WP […]

Comments are closed.