Какво е WordPress Multisite и има ли то почва у нас

Милен Петрински - Гонзо

Sofia WordPress Meetup, 16.03.2021

Кой?

Гонзо Виелицата

Милен Петрински - Гонзо

https://greatgonzo.net

@gonzomir on WordPress.org

@gonzomir on GitHub

Какво е WordPress Multisite?

Мрежа от виртуални сайтове, управлявана от една инсталация на WordPress.

Примери

Как работи WordPress Multisite

За какво може да е полезен WordPress Multisite?

За какво не трябва да се ползва WordPress Multisite

При никакви обстоятелства не използвайте Multisite инсталация за да хоствате сайтовете на различините ви клиенти.

Как да инсталираме WordPress Multisite?

Преди да започнем

Основни стъпки

  1. Бекъп! Уверете се, че са активирани и работят настройките за постоянни връзки;
  2. Разрешаване на multisite чрез добавяне на define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); в конфигурационния файл;
  3. Първоначална настройка на мрежата от менюто „Интрументи“ -> „Настройка на мрежата“;
  4. Активиране на мрежата чрез добавяне на редове в .htaccess спореди инструкциите на екрана;
  5. Допълнителни настройки, добавяне на сайтове и т.н. Подробности в документацията на WordPress.

Ролята на мрежовия администратор

Какво може да прави WordPress Multisite

Без допълнителни разширения

С допълнителни разширения

Има ли почва у нас?

Статлър и Уолдорф не са единодушни в оценката си.