HTML5 Form validation example

Форма без никакви скриптове

Използване на клас за активиране на псевдокласовете

Локализиране на съобщенията

Собствен интерфейс за съобщенията