Блогът на Гонзо

CommenterProfile WordPress Plugin

CommenterProfile е разширение за WordPress, което показва информация за потребителите, коментирали в блога. Благодарение на публично предоставената чрез микроформати информация и услугата Google SocialGraph можете да покажете допълнителна информация за хората, подписали се с адреса на техния блог или профил.

изтегли разширението

Промени в последната версия:

  • Промяна в дизайна на изскачащия блок
  • Почистване на JavaScript-а
  • Премахнато е показването на последните публикации от RSS-а на потребителя
  • В случай, че скрипта, връщаш данните не е извикан чрез XmlHTTPRequest, страницата се показва в дизайна на блога. Тествано е с Kubric и още няколко теми, най-вероятно няма да работи добре с повечето теми.

TODO

  • Локализация – в момента е на български, би било добре да се локализира с gettext.
  • Откриване на адреса на RSS хранилката, за да се показват правилно последните публикации
  • Показване на коментарите по други блогове с BackType

Comments (0)

Leave a comment

XHTML: Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>